Als orthopedagoog ben ik opgeleid om als gedragswetenschapper bij mensen met een beperking te werken.

Mijn specialisatie is complexe casuïstiek. Cliënten die naast de verstandelijke beperking bijkomende problematiek hebben. Dit kan zijn een Autisme Spectrum Stoornis, psychiatrische problematiek of hechtingsproblematiek. 

Ik ben opgeleid als Heijkoop trainer ‘Ontdekkend Kijken’. Dit is een methodiek die is ontwikkeld door Jacques Heijkoop waarbij je door middel van videobeelden anders gaat kijken naar de cliënt. De methodiek is helpend om de cliënt beter te begrijpen en een betere relatie te krijgen met de cliënt. De methodiek is geschikt om samen met familie toe te passen.  De tijdsinvestering is 3 sessies van 2 ½ uur met tussenposen van 3 weken. Voor mij, als Heijkooptrainer komen daar de momenten van filmen van de cliënt bij. Dit zal een investering van 2x 3 uur zijn.