MentorschapHMR is er voor mensen die niet in staat zijn om hun eigen belangen te behartigen. Door hun ziekte of beperking hebben ze moeite om informatie te begrijpen en hebben van daaruit ondersteuning nodig bij het nemen van weloverwogen beslissingen over de begeleiding, verzorging, verpleging en/of behandeling. In deze gevallen kan ik ondersteuning bieden. 

Hierbij valt te denken aan: 

  • mensen met een verstandelijke beperking
  • mensen met een (ernstige) meervoudige beperking
  • mensen met niet aangeboren hersenletsel
  • mensen met psychiatrische problematiek