De tarieven zijn vastgelegd door de overheid vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het mentorschap wordt aangevraagd bij het kantongerecht. De aanvrager betaalt hiervoor griffiekosten aan de rechtbank.

Het mentorschap wordt betaald door de cliënt zelf. Indien de cliënt over onvoldoende middelen beschikt, kan bijzondere bijstand worden aangevraagd. 

Tarieven consult voor familiair mentorschap

Tarieven adviseur/trainer vanuit de opleiding van orthopedagoog